Leiding lassen

Delen

Buizen worden aan elkaar gelast tot leidingstrengen

Wanneer de buizen zijn uitgereden in het veld, komt een lasploeg buizen aan elkaar lassen tot lange strengen. Elke lasverbinding bestaat uit meerdere lagen. Deze worden handmatig door lassers aangebracht of met lasautomaten. Verschillende lasploegen werken na elkaar elke verbinding af. Nadat alle lagen zijn aangebracht, wordt elke las gecoat zodat roestvorming geen kans krijgt. Alle lassen en de coating worden streng gecontroleerd. Na het lassen liggen de strengen als lange slangen in het veld. Deze strengen worden later in een te graven leidingsleuf gelegd of door een boortechniek onder de grond gebracht.

Lees ook het verhaal van de lasser.

De video van aannemer Visser & Smit Hanab laat zien wat er komt kijken bij het aan elkaar lassen van de leidingen tot lange strengen in het veld. Van het koppelen van de buizen, het aanbrengen van de verschillende lasverbindingen en het testen van de afsluiting, elke stap wordt precies uitgevoerd en uitvoerig gecontroleerd. Veiligheid voorop!

Fasen van de leidingaanleg

Bouwrijp maken tracé

De aanleg van een gastransportleiding start met het maken van een werkterrein.

Meer info »

Leiding lassen

Wanneer de buizen zijn uitgereden in het veld, komt een lasploeg buizen aan elkaar...

Meer info »

Leiding leggen door boren

Bij de aanleg van de gastransportleiding kruist Gasunie wegen en kanalen. Hiervoor...

Meer info »

Leiding leggen door graven

Voorafgaand aan het leggen wordt een sleuf gegraven van 2,50 tot 3 meter diep.

Meer info »

Afwerken tracé

Wanneer de leiding is toegedekt met zand of schors wordt het overige zand en...

Meer info »