Startpagina

Waar zijn we aan het werk ?

Gasunie werkt aan een veilig en betrouwbaar gastransportnet

Dagelijks werken medewerkers van Gasunie aan de bouw en vooral de instandhouding van een veilig en betrouwbaar gastransportnet. De website geeft een beschrijving van veelvoorkomende werkzaamheden. Bovenstaande kaart geeft een impressie van de locaties waar deze plaatsvinden.

Welke werkzaamheden voeren we uit?

Een deel van onze werkzaamheden aan het gastransportnet betreft het dagelijks beheer en onderhoud, een ander deel hoort bij een project. We voeren momenteel de volgende werkzaamheden uit.

Bekijk alles »
Vervangen afsluiterschema's

Vervangen afsluiterschema's

Op regelmatige afstanden in de gastransportleidingen bevinden zich afsluiterschema's (ondergrondse clusters van afsluiters). Op deze schema's kunnen gasstromen worden onderbroken of...

Lees meer »
Aanpassen gasontvangstations

Aanpassen gasontvangstations

Op deze stations draagt Gasunie het transport van aardgas over aan de regionale netbeheerder of aan grote industriële afnemers. De druk wordt verlaagd van 40 bar naar 8 bar. Ook wordt op...

Lees meer »
Aanpassen meet- en regelstations

Aanpassen meet- en regelstations

Op deze stations wordt het gas vanuit het hoofdtransportnet overgebracht naar het regionale net. De druk wordt verlaagd van 67 bar naar 40 bar. Ook wordt hier de bekende gaslucht aan het...

Lees meer »
Pigging

Pigging

Om veilig en betrouwbaar gas te kunnen transporteren, is de veilige ligging van onze leidingen cruciaal. Wij bewaken onze leidingen zowel van buitenaf als van binnenuit. Van binnenuit...

Lees meer »
Verleggen en vervangen gastransportleidingen

Verleggen en vervangen gastransportleidingen

Regelmatig worden gastransportleidingen verlegd, bijvoorbeeld omdat ruimtelijke ontwikkelingen dat noodzakelijk maken. De aanleg van nieuwe snelwegen bijvoorbeeld, rivieren die ruimte...

Lees meer »
Verwijderen gastransportleidingen

Verwijderen gastransportleidingen

In de komende jaren gaan we in het hele land leidingen verwijderen die niet meer in gebruik zijn. Ze zijn in onbruik geraakt, bijvoorbeeld omdat de transportroute is verlegd of omdat...

Lees meer »
Leidingaanleg

Leidingaanleg

De aanleg van een nieuwe gastransportleiding gebeurt in vijf stappen. Voorafgaand aan de aanleg wordt de bodem waar nodig onderzocht op de aanwezigheid van explosieven of archeologisch...

Lees meer »
Overige werkzaamheden

Overige werkzaamheden

Gasunie heeft een speciale afdeling voor het verhelpen van verstoringen in het gastransportsysteem: de afdeling Speciale Opdrachten. De medewerkers van deze afdeling zijn in staat om...

Lees meer »
Hoofdopzichter Marcel Stam
Ik zie leidingprojecten als een trein die door het landschap rijdt waarbij het mijn taak is de wagons in goede volgorde te houden.

Hoofdopzichter Marcel Stam

lees het hele interview »
Kraanmachinist Evert Brals
Ik ben de eerste die het veld inrijdt om het zandbed voor het werk te leggen. En de laatste die vertrekt als ik het zandbed weer heb opgeruimd. Ik maak alles mee. Mooi!

Kraanmachinist Evert Brals

lees het hele interview »
Lasser Kees Thielen
Lassen is gewoon mijn werk, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat we dat werk goed doen. Elke naad tussen twee buizen wordt perfect gedicht. Veiligheid voorop!

Lasser Kees Thielen

lees het hele interview »
Boormeester William Boere
We zijn in staat om een leiding van 1,22meter doorsnede en wel een kilometer lang tot op de centimeter nauwkeurig aan de andere kant boven te laten komen.

Boormeester William Boere

lees het hele interview »
Legger Gert Liewes
Met onze zware kranen hangen we strengen pijp tot op de millimeter nauwkeurig in de sleuf. Precies werk dat we uitvoeren met immens materiaal. Machtig!

Legger Gert Liewes

lees het hele interview »
Loonwerker Jan Robijn
Wanneer ik klaar ben met mijn werk zie je alleen nog aan de Gasunie-palen dat hier het afgelopen jaar een gastransportleiding is gelegd.

Loonwerker Jan Robijn

lees het hele interview »