Leiding Fockbek-Ellund in bedrijf genomen

Delen

Vandaag, 26 augustus, heeft Gasunie Deutschland een nieuwe gasleiding van Fockbek in Sleeswijk-Holstein naar Ellund aan de Deense grens in gebruik genomen. De vereiste opleverdatum van 1 oktober 2015 is daarmee ruimschoots gehaald. De leiding is 64 kilometer lang, de diameter is 36” en de leiding is uitgelegd voor een druk van 84 bar. De nieuwe pijpleiding levert een belangrijke bijdrage aan de voorzieningszekerheid in Duitsland en Scandinavië.

De bouw is uitgevoerd door de combinatie PPS Pipeline Systems en de firma Friedrich Vorwerk. De horizontaal gestuurde boringen (HDD’s) zijn uitgevoerd door HAK Drillcon. De bouw werd begeleid door een opzichterteam uit Nederland en Duitsland.

Enkele feiten:

  • Maart 2014: start bouw van de 64 km leiding
  • Bouw van vijf stations
  • Twee HDD’s van resp. 500 en 600 meter
  • Ruim 70 kruisingen met andere infrastructuur door open ontgraving of boringen
  • Kruisen van ca. 350 houtwallen die opzijgezet werden en later weer werden opgebouwd
  • Veelal zanderige grond op het tracé, kleine stukken veen
  • Natte stukken in de rijbanen werden verstevigd met geolon-doek en zand
  • Automatisch lassen van de strengen bovengronds
  • Bij de (weg)kruisingen werden deepwells geplaatst
  • Er zijn 4.500 lassen gemaakt