Aanvullende maatregelen transporten door Ouderkerk

Delen

Gasunie werkt aan de aanleg van een 90 kilometer lange aardgastransportleiding in Noord- en Zuid-Holland. De leiding voert door de gemeente Ouderkerk. De transporten voor de aanleg voeren door de kernen Ouderkerk aan den IJssel en Lage Weg. De afgelopen weken heeft er over deze transporten goed overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Ouderkerk en  Gasunie. Dat heeft geleid tot het nemen van een aantal aanvullende maatregelen voor het transport door Ouderkerk aan den IJssel en Lage Weg. Voor de volledigheid staan alle maatregelen voor het transport door de kernen hier nog even op een rij. De cursief gedrukte zaken zijn aanvullende afspraken gemaakt met de gemeente Ouderkerk.

 • Het transport stelt zich op bij eetcafé BreekA aan de N210. Een verkeersinstructeur brengt de chauffeurs op de hoogte van de route en de knelpunten. De chauffeurs krijgen daarbij een flyer uitgereikt waarop de route en de knelpunten staan aangegeven.
   
 • Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste chauffeurs.
   
 • Elk transport voor de leidingaanleg wordt begeleid door een verkeersregelaar op een motor.
   
 • De route van het transport voert van eetcafé BreekA via de N210 (C.G. Roosweg), over de Zijdeweg (N475), de Abelenlaan, de burgemeester Neetstraat, over de IJsseldijk-Noord, via de Lageweg, naar de losplaats aan Kattendijk 129. Vervolgens gaan de transporten retour via dezelfde route.
   
 • Het lossen bij de losplaats of indraaien naar de losplaats ter hoogte van Kattendijk 129 wordt begeleid door een verkeersregelaar.
   
 • Rijtijden zijn van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 21:30 uur. Voor 9:00 uur wordt er niet gereden omdat er dan veel scholieren onderweg zijn naar basisscholen en middelbare scholen. In het weekend vinden er incidenteel ritten plaats.
   
 • Bij haal- en brengtijden post een verkeersbegeleider op een motor  bij de Wilhelminaschool. Onder haal- en brengtijden wordt verstaan 12:00 - 13:00 uur en 15:00 - 15:30 uur.
   
 • Bij de supermarkt is een bord geplaatst waarop staat "voetgangers oversteken" en een snelheidsaanduiding: 30 km/uur.
   
 • Bij de Wilhelminaschool zijn borden geplaatst met de teksten “schoolzone” en “pas op overstekende kinderen”. Ook hier wordt een snelheidsaanduiding 30 km/uur geplaatst. Ook zijn er aan weerszijden van het schoolplein borden geplaatst op ooghoogte van kinderen met de tekst “pas op voor zwaar verkeer”.
   
 • Scherpe bochten zijn aangegeven en voorzien van een snelheidsaanduiding 30 km/uur.
   
 • Bij wegversmallingen zijn borden geplaatst met de tekst “smalle berm”.
   
 • Langs de route zijn trillingsmeters geplaatst die de impact van het transport monitoren.

Er worden circa 700 ritten uitgevoerd tussen BreekA, de losplaats en retour. Circa vijfhonderd ritten betreffen de aanvoer van boomschors. Deze worden uitgevoerd in de periode half juni 2013 tot eind juli 2013. Circa honderd ritten betreffen de aanvoer van leidingdelen. Deze zullen medio augustus 2013 gedurende twee weken plaatsvinden. Ten slotte zijn er over de periode juni 2013 tot en met december 2013 honderd overige transporten, waaronder de aan- en afvoer van materieel. Wanneer er bijzonder transport plaatsvindt vinden deze plaats onder begeleiding van "convoi exceptionnel".