De loonwerker

Delen

"Wanneer de aannemer klaar is, het zandbed is opgeruimd en de vruchtbare grond teruggelegd, dan kom ik langs met ploeg en frees. De bovengrond wordt altijd in oorspronkelijke staat hersteld tenzij met de grondeigenaar iets anders is afgesproken."

Wanneer ik klaar ben met mijn werk zie je alleen nog aan de Gasunie-palen dat hier het afgelopen jaar een gastransportleiding is gelegd.

Loonwerker Jan Robijn

"Omdat negentig procent van de grond van agrariërs is, komt het er vaak op neer dat ik óf de grond zaaiklaar achterlaat óf dat ik weer gras inzaai. In bosgebieden, waar de aannemer bomen heeft moeten kappen voor de aanleg, planten we vervangende bomen terug. Met Staatsbosbeheer hebben we er wel eens voor gekozen om geen bomen terug te planten rond een plek waar een dassenburcht zit, maar bessenstruiken als voedsel voor de dassen."

Zie ook de uitleg over het afwerken van het tracé.