Verwijderen gastransportleidingen

Delen

In de komende jaren gaan we in het hele land leidingen verwijderen die niet meer in gebruik zijn. Ze zijn in onbruik geraakt, bijvoorbeeld omdat de transportroute is verlegd of omdat grote afnemers hun activiteiten hebben beëindigd. In totaal gaat het in heel Nederland om bijna 350 kilometer pijpleiding. De laatste leidingen zullen volgens planning in 2019 worden verwijderd. Naar verwachting zal de omgeving er weinig van merken. Hier en daar zullen tijdelijke verkeersmaatregelen moeten worden getroffen om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.

Het verwijderen van een leiding die niet meer in gebruik is.

Het verwijderen van een leiding die niet meer in gebruik is.