Vervangen afsluiterschema's

Delen

Afsluiterschema's

Op regelmatige afstanden in de gastransportleidingen bevinden zich afsluiterschema's (ondergrondse clusters van afsluiters). Op deze schema's kunnen gasstromen worden onderbroken of verlegd.

Vervanging afsluiterschema's

De schema's worden doorgaans compleet vervangen. De constructiewerkzaamheden nemen per locatie maximaal één week in beslag. Daarvóór wordt een bouwplaats ingericht, er worden voorzieningen getroffen om het gastransport langs andere wegen in stand te houden, waar nodig worden restanten gas afgeblazen, het oude schema wordt verwijderd en het nieuwe wordt geplaatst en aangesloten op het gastransportnet.

Grootschalige renovatie gastransportnet

Gasunie is gestart met een grootschalig renovatieprogramma waarin onderdelen van het gastransportnet worden vervangen. De oudste onderdelen zijn circa 50 jaar oud en ze naderen het einde van hun technische levensduur. De renovatie vindt plaats in het regionale gastransportnet. Dat omvat circa 6.000 km pijpleiding, 2.800 afsluiterschema's (ondergrondse clusters van afsluiters waarmee gasstromen kunnen worden onderbroken of verlegd), 80 meet- en regelstations (waarop de druk van het gas wordt verlaagd en waar het bekende geurtje aan het gas wordt toegevoegd) en 1.000 gasontvangstations (waar de druk van het gas nog verder wordt verlaagd en waar regionale netbeheerders en grote industriële afnemers het transport van Gasunie overnemen). De werkzaamheden zullen in het hele land plaatsvinden. Tijdens de uitvoering gaat het gastransport gewoon door. Daarvoor zullen tijdelijke voorzieningen worden getroffen.