Vervangen afsluiterschema's

Delen

Afsluiterschema's

Op regelmatige afstanden in de gastransportleidingen bevinden zich afsluiterschema's (ondergrondse clusters van afsluiters). Op deze schema's kunnen gasstromen worden onderbroken of verlegd.

Vervanging afsluiterschema's

De schema's worden momenteel vervangen. De constructiewerkzaamheden nemen per locatie maximaal één week in beslag. Daarvóór wordt een bouwplaats ingericht, er worden voorzieningen getroffen om het gastransport langs andere wegen in stand te houden, waar nodig worden restanten gas afgeblazen, het oude schema wordt verwijderd en het nieuwe wordt geplaatst en aangesloten op het gastransportnet. De werkzaamheden zullen in het hele land plaatsvinden. Tijdens de uitvoering gaat het gastransport gewoon door. Daarvoor zullen tijdelijke voorzieningen worden getroffen.