Aanpassen gasontvangstations

Delen

Gasontvangstations (GOS)

Op deze stations draagt Gasunie het transport van aardgas over aan de regionale netbeheerder of aan grote industriële afnemers. De druk wordt verlaagd van 40 bar naar 8 bar. Ook wordt op deze stations de hoeveelheid getransporteerd gas gemeten. Op deze stations vindt daarnaast de drukbeveiliging van het gas in het lokale net plaats.

Aanpassing gasontvangstations

Wanneer een gasontvangstation wordt aangepast nemen de constructiewerkzaamheden 4-6 weken in beslag. Een deel van de stations wordt helemaal vervangen, waar mogelijk worden enkele onderdelen vervangen en er zullen ook stations uit bedrijf worden genomen omdat ze geen functie meer hebben. Tijdens de uitvoering gaat het gastransport gewoon door. Daarvoor zullen tijdelijke voorzieningen worden getroffen.