Renoveren gasontvangstations

Delen

Gasontvangstations (GOS)

Op deze stations draagt Gasunie het transport van aardgas over aan de regionale netbeheerder of aan grote industriële afnemers. De druk wordt verlaagd van 40 bar naar 8 bar. Ook wordt op deze stations de hoeveelheid getransporteerd gas gemeten. Op deze stations vindt daarnaast de drukbeveiliging van het gas in het lokale net plaats.

Vervanging gasontvangstations

Per station nemen de constructiewerkzaamheden 4-6 weken in beslag. Een deel van de stations wordt helemaal vervangen, waar mogelijk worden enkele onderdelen vervangen en er zullen ook stations uit bedrijf worden genomen omdat ze geen functie meer hebben.

Grootschalige renovatie gastransportnet

Gasunie is gestart met een grootschalig renovatieprogramma waarin onderdelen van het gastransportnet worden vervangen. De oudste onderdelen zijn circa 50 jaar oud en ze naderen het einde van hun technische levensduur. De renovatie vindt plaats in het regionale gastransportnet. Dat omvat circa 6.000 km pijpleiding, circa 2.800 afsluiterschema's (ondergrondse clusters van afsluiters waarmee gasstromen kunnen worden onderbroken of verlegd), 80 meet- en regelstations (waarop de druk van het gas wordt verlaagd en waar het bekende geurtje aan het gas wordt toegevoegd) en 1.000 gasontvangstations (waar de druk van het gas nog verder wordt verlaagd en waar regionale netbeheerders en grote industriële afnemers het transport van Gasunie overnemen). De werkzaamheden zullen in het hele land plaatsvinden. Tijdens de uitvoering gaat het gastransport gewoon door. Daarvoor zullen tijdelijke voorzieningen worden getroffen.