Overige werkzaamheden

Delen

Speciale Opdrachten

Gasunie heeft een speciale afdeling voor het verhelpen van verstoringen in het gastransportsysteem: de afdeling Speciale Opdrachten. De medewerkers van deze afdeling zijn in staat om werkzaamheden te verrichten aan gasvoerende leidingen. Omdat zij over unieke kennis en ervaring beschikken worden zij wereldwijd door andere bedrijven ingeschakeld wanneer er aan gasleidingen moet worden gewerkt die onder hoge druk staan. De afdeling zorgt ook voor tijdelijke maatregelen voor de instandhouding van het gastransport. Bijvoorbeeld wanneer er tijdelijk een leiding moet worden aangelegd. Speciale Opdrachten is gehuisvest op de Gasunie-locatie in Deventer.