Leiding leggen door graven

Delen

Zware kranen tillen de leidingstreng in de gegraven sleuf

Voorafgaand aan het leggen wordt een sleuf gegraven van 2,50 tot 3 meter diep. Grote kranen tillen de zware leidingstrengen op en leggen deze in de sleuf. In de sleuf worden de leidingstrengen aan elkaar gelast en worden de lassen gecoat. Nadat deze zijn gecontroleerd en akkoord bevonden wordt de leiding toegedekt met het zand van de rijstrook. De bovenkant van de leiding ligt op 1,60 meter onder het maaiveld.

In deze fase zijn er in beperkte mate extra verkeersbewegingen vanwege de aanvoer van de grote kranen.

Lees ook het verhaal van de legger.

Fasen van de leidingaanleg

Bouwrijp maken tracé

De aanleg van een gastransportleiding start met het maken van een werkterrein.

Meer info »

Leiding lassen

Wanneer de buizen zijn uitgereden in het veld, komt een lasploeg buizen aan elkaar...

Meer info »

Leiding leggen door boren

Bij de aanleg van de gastransportleiding kruist Gasunie wegen en kanalen. Hiervoor...

Meer info »

Leiding leggen door graven

Voorafgaand aan het leggen wordt een sleuf gegraven van 2,50 tot 3 meter diep.

Meer info »

Afwerken tracé

Wanneer de leiding is toegedekt met zand of schors wordt het overige zand en...

Meer info »