Leiding leggen door boren

Delen

Wegen en kanalen? Geen probleem, we boren de leiding er gewoon onderdoor

Bij de aanleg van gastransportleidingen kruist Gasunie wegen en kanalen. Hiervoor zet ze verschillende boortechnieken in.

Wanneer een pijpleiding onder een weg, spoordijk of een kanaal moet worden gelegd, duwt een pneumatische boorhamer de buis vaak vooruit van damwandkuip naar damwandkuip. Soms moeten er achtereenvolgens een snelweg en een spoorlijn worden gekruist of een brede rivier. Dan kiest Gasunie voor technieken waarmee ze in staat is een leiding vanaf één locatie tot wel 1.500 meter verder te leggen. Met zogenoemde gestuurde boringen kan de leiding over grote afstand en tot op grote diepte worden gelegd. Soms tot wel vijfentwintig meter diep. Diepte kan bijvoorbeeld van belang zijn bij belangrijke vaarwegen die later verder worden uitgebaggerd.

Deze techniek wordt ook gebruikt in zeer natte veengebieden. Daar gaat het niet zozeer om de diepte van de ligging als wel om de afstand. Door te kiezen voor boringen hoeft Gasunie het kwetsbare natte gebied niet met zware voertuigen te betreden.

Een boring vergt van voorbereiding tot oplevering -afhankelijk van het soort, de diepte en de lengte- een paar weken tot een paar maanden.

Lees ook het verhaal van de boormeester.

Fasen van de leidingaanleg

Bouwrijp maken tracé

De aanleg van een gastransportleiding start met het maken van een werkterrein.

Meer info »

Leiding lassen

Wanneer de buizen zijn uitgereden in het veld, komt een lasploeg buizen aan elkaar...

Meer info »

Leiding leggen door boren

Bij de aanleg van de gastransportleiding kruist Gasunie wegen en kanalen. Hiervoor...

Meer info »

Leiding leggen door graven

Voorafgaand aan het leggen wordt een sleuf gegraven van 2,50 tot 3 meter diep.

Meer info »

Afwerken tracé

Wanneer de leiding is toegedekt met zand of schors wordt het overige zand en...

Meer info »