Bouwrijp maken tracé

Delen

De leidingaanleg begint met het bouwrijp maken van het werkterrein

De aanleg van een gastransportleiding start met het maken van een werkterrein. Een werkstrook is meestal zo’n 45 meter breed. Eerst wordt de vruchtbare bovenlaag, de zogenoemde teelaarde, opzij van het werkterrein opgeslagen. Vervolgens wordt zand over de rijstrook verspreidt, waarna de rijplaten worden uitgereden waarover de vrachtwagens kunnen rijden die buizen in het veld leggen lang het leidingtracé. Deze buizen worden later aan elkaar gelast tot pijpstrengen.

Deze werkzaamheden gaan gepaard met veel transportbewegingen. Zo zijn er per kilometer tracé ruim twintig diepladers nodig die buizen aanvoeren.

Lees ook het verhaal van de kraanmachinst.

Fasen van de leidingaanleg

Bouwrijp maken tracé

De aanleg van een gastransportleiding start met het maken van een werkterrein.

Meer info »

Leiding lassen

Wanneer de buizen zijn uitgereden in het veld, komt een lasploeg buizen aan elkaar...

Meer info »

Leiding leggen door boren

Bij de aanleg van de gastransportleiding kruist Gasunie wegen en kanalen. Hiervoor...

Meer info »

Leiding leggen door graven

Voorafgaand aan het leggen wordt een sleuf gegraven van 2,50 tot 3 meter diep.

Meer info »

Afwerken tracé

Wanneer de leiding is toegedekt met zand of schors wordt het overige zand en...

Meer info »