Afwerken tracé

Delen

De bovengrond wordt in oorspronkelijke staat hersteld

Wanneer de leiding is toegedekt met zand wordt het overige zand vermengd met de onderste grondlagen. Daarop wordt de vruchtbare teelaarde teruggeplaatst. Het werkterrein wordt opgeruimd, geploegd en gefreesd. Daarmee is de bovengrond in de veel gevallen in oorspronkelijke staat hersteld. Negentig procent van de gronden is eigendom van agrariërs. Soms wordt gras ingezaaid, soms wordt beplanting teruggebracht. Een en ander in overleg met de grondeigenaren of grondgebruikers.

Voordat deze fase is afgerond en het terrein terug kan worden gegeven aan de eigenaar/gebruiker gaat er vaak een langere periode voorbij. In alle gevallen streeft Gasunie ernaar om de werkzaamheden binnen een zaai- en oogstseizoen af te ronden zodat een grondgebruiker maximaal een jaar niet over de grond kan beschikken. Voor de schade die hierdoor ontstaat wordt de grondgebruiker gecompenseerd.

Lees ook het verhaal van de loonwerker.

Fasen van de leidingaanleg

Bouwrijp maken tracé

De aanleg van een gastransportleiding start met het maken van een werkterrein.

Meer info »

Leiding lassen

Wanneer de buizen zijn uitgereden in het veld, komt een lasploeg buizen aan elkaar...

Meer info »

Leiding leggen door boren

Bij de aanleg van de gastransportleiding kruist Gasunie wegen en kanalen. Hiervoor...

Meer info »

Leiding leggen door graven

Voorafgaand aan het leggen wordt een sleuf gegraven van 2,50 tot 3 meter diep.

Meer info »

Afwerken tracé

Wanneer de leiding is toegedekt met zand of schors wordt het overige zand en...

Meer info »