Leidingaanleg

Delen

Leidingaanleg in vijf fases

De aanleg van een nieuwe gastransportleiding gebeurt in vijf stappen. Voorafgaand aan de aanleg wordt de bodem waar nodig onderzocht op de aanwezigheid van explosieven of archeologisch waardevolle plaatsen. Vervolgens wordt de grond bouwrijp gemaakt. Nadat dit is gedaan, worden de pijpen uitgereden in het veld en hier aan elkaar gelast. De gelaste pijpstreng wordt onder het maaiveld gelegd door middel van boren of leggen. Als laatste wordt het werkterrein opgeruimd en de bovengrond hersteld. Een jaar na de aanleg herinneren op veel plaatsen alleen de gele markeringspalen nog aan de aanwezigheid van een gastransportleiding in de ondergrond. Onderstaande infographic toont elke fase van het werk. Klik op de onderdelen en leer meer over elke fase.

Fasen van de leidingaanleg

Bouwrijp maken tracé

De aanleg van een gastransportleiding start met het maken van een werkterrein.

Meer info »

Leiding lassen

Wanneer de buizen zijn uitgereden in het veld, komt een lasploeg buizen aan elkaar...

Meer info »

Leiding leggen door boren

Bij de aanleg van de gastransportleiding kruist Gasunie wegen en kanalen. Hiervoor...

Meer info »

Leiding leggen door graven

Voorafgaand aan het leggen wordt een sleuf gegraven van 2,50 tot 3 meter diep.

Meer info »

Afwerken tracé

Wanneer de leiding is toegedekt met zand of schors wordt het overige zand en...

Meer info »