Aanpassen meet- en regelstations

Delen

Meet- en regelstations (M&R)

Op deze stations wordt het gas vanuit het hoofdtransportnet overgebracht naar het regionale net. De druk wordt verlaagd van 67 bar naar 40 bar. Ook wordt hier de bekende gaslucht aan het gas toegevoegd. Van nature is aardgas reukloos. Op deze stations vindt bovendien de drukbeveiliging van het gas in het regionale net plaats.

Vervanging meet- en regelstations

Meet- en regelstations worden compleet vervangen of deels gerenoveerd. Per station nemen de werkzaamheden zo’n 4/5 maanden in beslag. Eerst wordt er op het station een tijdelijke installatie geplaatst die de functie van de bestaande installatie gedurende de vervanging overneemt. Vervolgens wordt de bestaande installatie (met uitzondering van het gebouw) afgebroken en wordt er een nieuwe installatie geplaatst.

Grootschalige renovatie gastransportnet

Gasunie is gestart met een grootschalig renovatieprogramma waarin onderdelen van het gastransportnet worden vervangen. De oudste onderdelen zijn circa 50 jaar oud en ze naderen het einde van hun technische levensduur. De renovatie vindt plaats in het regionale gastransportnet. Dat omvat circa 6.000 km pijpleiding, circa 2.800 afsluiterschema's (ondergrondse clusters van afsluiters waarmee gasstromen kunnen worden onderbroken of verlegd), 80 meet- en regelstations (waarop de druk van het gas wordt verlaagd en waar het bekende geurtje aan het gas wordt toegevoegd) en 1.000 gasontvangstations (waar de druk van het gas nog verder wordt verlaagd en waar regionale netbeheerders en grote industriële afnemers het transport van Gasunie overnemen). De werkzaamheden zullen in het hele land plaatsvinden. Tijdens de uitvoering gaat het gastransport gewoon door. Daarvoor zullen tijdelijke voorzieningen worden getroffen.