Aanpassen meet- en regelstations

Delen

Meet- en regelstations (M&R)

Op deze stations wordt het gas vanuit het hoofdtransportnet overgebracht naar het regionale net. De druk wordt verlaagd van 67 bar naar 40 bar. Ook wordt hier de bekende gaslucht aan het gas toegevoegd. Van nature is aardgas reukloos. Op deze stations vindt bovendien de drukbeveiliging van het gas in het regionale net plaats.

Vervanging meet- en regelstations

Als een meet- en regelstation wordt aangepast nemen de werkzaamheden zo’n 4/5 maanden in beslag. Eerst wordt er op het station een tijdelijke installatie geplaatst die de functie van de bestaande installatie gedurende de vervanging overneemt. Vervolgens wordt de bestaande installatie (met uitzondering van het gebouw) afgebroken en wordt er een nieuwe installatie geplaatst. Tijdens de uitvoering gaat het gastransport gewoon door. Daarvoor zullen tijdelijke voorzieningen worden getroffen.