Vervangingswerkzaamheden

Delen

Het regionale gastransportnet van Gasunie bestaat, naast leidingen, uit afsluiterschema's, meet- en regelstations en gasontvangstations. Een deel hiervan zal worden vervangen om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de standaarden op het gebied van veiligheid en transportzekerheid.

Voor de vervanging is een grootschalig, meerjarig programma ontwikkeld. Het vervangingsprogramma waarborgt een langdurige leveringszekerheid. Het gaat om reguliere werkzaamheden die nu op een grootschalige wijze en in onderlinge samenhang worden opgepakt. Het gastransport gaat tijdens de werkzaamheden gewoon door dus er moeten goede afspraken worden gemaakt met onze klanten hoe we dit in de praktijk het best kunnen oplossen. Gasunie beschikt over professionele noodsystemen voor tijdelijke gaslevering.

Een technicus van Gasunie aan het werk in een mobiel gasontvangstation.

Een technicus van Gasunie aan het werk in een mobiel gasontvangstation.

Download

  Flyer Vervangingswerkzaamheden - (2,1 MB) downloaden