Onderhoud in de provincie Groningen

Delen

Gasunie verricht in de provincie Groningen onderhoudswerkzaamheden aan het gastransportnet. Het betreft voor een groot deel reguliere werkzaamheden die ook elders in het land plaatsvinden. Oudere onderdelen van het gastransportnet worden gerenoveerd of vervangen zodat het gastransportnet in goede staat blijft. Tegelijkertijd wordt specifiek in het aardbevingsgebied in Groningen een klein deel van het gastransportnet versterkt, zowel bovengronds als ondergronds, in verband met mogelijk krachtiger aardbevingen in de toekomst. We maken ons netwerk dus toekomstbestendig.

Het overgrote deel van de leidingen in het aardbevingsgebied kan aardbevingen met krachten zoals die de komende jaren maximaal te verwachten zijn, doorstaan. Mochten de bevingen veel sterker worden, tot misschien wel 5.0 op de schaal van Richter, dan is voor een klein deel van het gastransportnet niet op voorhand met zekerheid te zeggen dat het daartegen bestand is. Dit zijn leidingen van vóór 1964 die bij de oprichting van Gasunie zijn overgenomen en waaraan destijds andere eisen werden gesteld. Het gaat om circa 4% (ongeveer 80 kilometer) van de in totaal 2.000 kilometer gasleiding in dit gebied. We zijn in 2014 begonnen met aanpassingen van stations en installaties (zoals versteviging van vloeren en de bevestiging van airco’s en verlichting) en sinds 2017 werken we aan de aanpassing van leidingen. We gaan ongeveer 40 kilometer leiding vervangen door nieuwe leidingen; de overige helft wordt niet vervangen, maar verwijderd omdat het gastransport via andere leidingen in de omgeving kan plaatsvinden. Waar mogelijk combineren we deze werkzaamheden met andere onderhoudswerkzaamheden die in de komende jaren aan het net worden uitgevoerd. In 2017 wordt de leiding tussen Delfzijl en Scheemda aangepast, in 2018 de leiding Winschoten-Groningen en in 2019 de leidingen in de ring rond de stad Groningen. Het verwijderen van leidingen die uit bedrijf worden genomen zal in respectievelijk in 2018, 2019 en 2020 plaatsvinden. Naar verwachting zullen de bovengrondse aanpassingen medio 2018 zijn afgerond, de ondergrondse aanpassingen in 2020.