Afgeronde leidingaanlegprojecten

Delen

Leidingaanleg Noord- en Zuid-Holland / Zeeuws-Vlaanderen

In 2013 en 2014 werden in de provincies Noord- en Zuid-Holland en in Zeeuws-Vlaanderen nieuwe gastransportleidingen aangelegd met een doorsnede van 1,22 meter (48 inch).

Noord- en Zuid-Holland

Tussen 1 maart 2013 en 1 oktober 2014 werd 90 kilometer nieuwe gastransportleiding aangelegd tussen de bestaande compressorstations Beverwijk in Noord-Holland en Wijngaarden in Zuid-Holland. De leiding meet 1,22 meter in doorsnede en doorkruist het grondgebied van twaalf gemeenten. Een van de hoogtepunten was de kruising van de Polderbaan van Schiphol.

Downloads

  Flyer 'Transporten t.b.v. aanleg gastransportleiding Ouderkerk' (juni 2013) - (3,4 MB) downloaden
  Brochure leidingaanleg Beverwijk-Wijngaarden (maart 2013) - (2,5 MB) downloaden
  Brochure '10 vragen en antwoorden over de leidingaanleg tussen Beverwijk en Wijngaarden' (oktober 2012) - (454 kB) downloaden
  Flyer ‘Aanleg gasleiding Beverwijk-Wijngaarden' (oktober 2012) - (142 kB) downloaden

Zeeuws-Vlaanderen

Op 1 maart 2014 kwam daar de aanleg van een 15 kilometer lange en 1,22 meter dikke gastransportleiding bij in de gemeente Hulst, provincie Zeeland. De leiding start ter hoogte van het bezoekerscentrum van het Verdronken Land van Saeftinghe aan de Westerschelde en eindigt bij de Groot Cambrondijk bij Hulst. De leiding werd op 1 oktober 2014 in gebruik genomen.

Downloads

  Brochure leidingaanleg Zeeuws-Vlaanderen (maart 2014) - (1 MB) downloaden
  Advertentie leidingaanleg Zeeuws-Vlaanderen (maart 2014) - (109 kB) downloaden

Fasen van de leidingaanleg

De aanleg van een gastransportleiding doorloopt een aantal fasen die start met het bouwrijp maken van het tracé. Daarna worden de pijpen uitgereden. Na het lassen van de pijpen tot een leidingstreng, wordt deze streng in een gegraven sleuf gelegd of door een boring ondergronds gebracht. Na het afwerken van het tracé is vaak niet meer te zien dat er het afgelopen jaar een leiding is gelegd.

Bouwrijp maken tracé

De aanleg van een gastransportleiding start met het maken van een werkterrein.

Meer info »

Leiding lassen

Wanneer de buizen zijn uitgereden in het veld, komt een lasploeg buizen aan elkaar...

Meer info »

Leiding leggen door boren

Bij de aanleg van de gastransportleiding kruist Gasunie wegen en kanalen. Hiervoor...

Meer info »

Leiding leggen door graven

Voorafgaand aan het leggen wordt een sleuf gegraven van 2,50 tot 3 meter diep.

Meer info »

Afwerken tracé

Wanneer de leiding is toegedekt met zand of schors wordt het overige zand en...

Meer info »

De leidingen zijn nodig omdat de vraag naar transportcapaciteit stijgt

De leidingen zijn gelegd omdat de vraag naar transportcapaciteit voor aardgas stijgt. De productie van aardgas in Noordwest-Europa daalt. Aardgas wordt daarom van steeds verder weg aangevoerd. Met lange pijpleidingen uit Noorwegen en Rusland of in vloeibare vorm, zogenoemd Liquefied Natural Gas (LNG) per schip in de Rotterdamse haven. Gasunie heeft de wettelijke plicht om haar klanten te voorzien van voldoende transportcapaciteit.

Nederland is de gasrotonde van Noordwest-Europa

Nederland wordt wel de gasrotonde van Noordwest-Europa genoemd. Dat heeft een symbolische reden en een geografische betekenis. Symbolisch betekent het dat ons netwerk in staat is gas vanuit alle richtingen te ontvangen en verder te sturen. Geografisch lijkt het netwerk van Gasunie op een rotonde met het IJsselmeer als middelpunt. Sinds 2006 zijn de noord-, oost- en zuidzijde van de rotonde versterkt. Daar bestond de rotonde al voor 2013 uit drie tot vijf banen. De westzijde van de rotonde - het deel tussen Beverwijk en Wijngaarden - bestond uit maximaal twee banen. Daardoor werd dit deel een flessenhals waar het gas soms maar moeilijk zijn weg kon vinden en opstoppingen dreigden te ontstaan. Om die reden werd de transportcapaciteit in het westen van Nederland uitgebreid in 2013 en 2014. Op het zuidelijke deel in Zeeuws-Vlaanderen werd in 2014 de transportcapaciteit naar de daar aanwezige industrieën en het overdrachtspunt naar het Vlaamse gastransportnet van het Belgische gasinfrastructuurbedrijf Fluxys vergroot.