Privacy Verklaring Gewasschade melden

Delen

Bij het melden van uw gewasschade verstrekt u ook persoonlijke gegevens. U heeft recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is deze Privacy Verklaring opgesteld. In deze Privacy Verklaring is te lezen met welk doel Gasunie Transport Services B.V. en Gasunie Grid Services B.V. (verder: Gasunie) uw gegevens verwerkt, aan wie uw gegevens worden verstrekt, hoe dit in zijn werk gaat en waar u met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens terecht kunt bij Gasunie.  

Waarom? Doeleinden van het verwerken van de gegevens

Gasunie verzamelt en registreert de persoonsgegevens die u verstrekt zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, kadastrale gegevens en uw bankrekeningnummer. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het behandelen van uw melding (inclusief eventuele procedures).
Daarnaast zullen (delen van) de persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van wetenschappelijke, statistische en historische doeleinden, waardoor wij een beter geografisch en historisch overzicht krijgen van de aard en omvang van gewasschade.

Wie? Gebruik van de gegevens

Gasunie maakt voor het verzamelen, registreren, behandelen en verwerken van uw schademelding gebruik van IT-systemen die worden opgezet en onderhouden door en voor Gasunie.
Voor zover noodzakelijk voor de verwerking en behandeling van uw melding zullen deze persoonsgegevens aan derden worden overgedragen, waarbij u met name aan een externe partij dient te denken die in een later stadium opdracht krijgt tot uitbetaling van een schadebedrag.

Hoe? Wijze van verwerking van de gegevens

Gasunie bedient zich van goed beveiligde IT-systemen waarin gegevens worden opgeslagen. De wijze van verwerking van uw persoonsgegevens zal in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn. Dit geldt eveneens voor het geval Gasunie hierbij gebruik maakt van derden.

Vragen? Aanpassing van de gegevens en informatie opvragen over de wijze van verwerking van de gegevens

U kunt uw persoonsgegevens aanpassen door het wijzigen van de gegevens in uw elektronische melding voordat u deze melding verzendt. Doen zich later wijzigingen voor dan kunt u een e-mail sturen naar communicatie@gasunie.nl.

Als u later wilt weten waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, kunt u daarover met Gasunie contact opnemen. Gasunie zal u hierover op uw verzoek informeren. U kunt daartoe een e-mail sturen naar communicatie@gasunie.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (050) 521 91 11.

Akkoord? Toestemming geven

Zonder uw toestemming zal Gasunie geen persoonsgegevens verwerken. Dat betekent dat wij geen persoonsgegevens zullen verzamelen als u daar geen toestemming voor hebt gegeven door in het meldingsscherm het vakje “ik ga akkoord met de Privacy Verklaring” aan te vinken.

Als u dit vakje aanvinkt verklaart u dat:

  • de inhoud van deze Privacy Verklaring begrijpt en het ermee eens bent, 
  • de gegevens die u via het meldingsscherm “gewasschadeformulier” noteert volledig en juist zijn, 
  • u toestemming geeft tot het verwerken van de in het meldingsscherm vermelde gegevens en andere persoonsgegevens die u (op een later tijdstip) verstrekt in het kader van de behandeling van de schade, 
  • u toestemming geeft voor de overdracht van uw gegevens tussen Gasunie en derden op de manier en in het kader zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.