Zaterdag 19 oktober boorwerkzaamheden in Berkenwoude

Delen

In Berkenwoude, gemeente Bergambacht werken we momenteel aan twee boringen. De ene boor staat opgesteld in het weiland tussen de Dreef, het Oosteinde en de Schenkel . De andere boor staat opgesteld tussen de N210 en de Zuidbroekse Opweg. Het boorproces zal ook komende zaterdag 19 oktober doorgaan.

Horizontaal gestuurde boring

Het boren is een continu proces dat –afhankelijk van de lengte van de boring- meerdere dagen tot een week duurt. In een aantal stappen wordt een boorgang onder de grond uitgehold en verruimd. Dit proces gaat door totdat de boorgang groot genoeg is om de 1,22 meter dikke leiding door te kunnen trekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een langzaam uithardende kleisoort waardoor het boorproces niet onderbroken kan worden.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluid. Ook zal er beperkt vrachtverkeer plaatsvinden ten behoeve van de boring. Aangezien deze werkzaamheden normaal gesproken niet gedurende het weekend in uw omgeving plaatsvinden, kunnen ze als overlast worden ervaren.

Weekend

Behoudens onvoorziene omstandigheden vinden de werkzaamheden alleen plaats op zaterdag 19 oktober. Mocht er toch op zondag 20 oktober moeten worden gewerkt dan zal hierover op zaterdag 19 oktober worden bericht op Facebook en op Twitter.