Water uit de bodem onttrekken bij leidingaanleg

Delen

Tot dit najaar wordt gewerkt aan het laatste stuk leidingaanleg op het tracé Beverwijk-Wijngaarden. Tijdens het graven voor de leidingaanleg krijgen de aannemers te maken met bodemwater dat naar boven komt. Op sommige onderdelen van het tracé was er een hoge bodemdruk, waardoor er onttrekkingsbronnen aangelegd moesten worden om het water aan de grond te onttrekken.

Bodemdruk

Het tracé Beverwijk-Wijngaarden loopt door een gebied waar veel waterspanning in de bodem aanwezig is. De waterspanning stijgt wanneer lagen grond die of ondoordringbaar zijn of water bevatten elkaar afwisselen. Wanneer de opdrijvende druk van het water op een ondoordringbare laag te groot wordt kan deze openbarsten. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren tijdens het graven van de sleuf en het leggen van de leidingstrengen. Door gebruik te maken van onttrekkingsbronnen tot op een diepte van vijftien meter, kan de spanning op de ondoordringbare bodemlaag weggenomen worden.

Afvoeren

Het zoute water uit de bodem wordt door de onttrekkingsbronnen omhoog gepompt. Vervolgens moet dit gezuiverd worden door infiltratiesystemen voordat het terug de bodem in wordt gepompt of worden afgevoerd naar speciale lozingsputten zoals het Noordzeekanaal en de Haarlemmer Ringvaart.

Bijna 700 boringen

Tijdens de aanleg van het tracé is er met drie boorstellingen geboord om de onttrekkingsbronnen aan te leggen. De boormeesters van onderaannemer Koop Bronbemaling hebben bijna 700 bronnen geboord en operationeel gemaakt. Deze week is gestart met het boren van de laatste 50 bronnen en worden de eerste bronnen weer verwijderd.

Op de foto’s zijn twee boorstellingen te zien waarmee de onttrekkingsbronnen worden aangelegd.

Op de foto’s zijn twee boorstellingen te zien waarmee de onttrekkingsbronnen worden aangelegd.