Voortgang leidingaanleg Beverwijk-Wijngaarden

Delen

De laatste fase in de leidingaanleg van Beverwijk naar Wijngaarden is van start gegaan. Aannemer Visser & Smit Hanab heeft afgelopen week de laatste veldlassen gemaakt en aannemer A. Hak zal naar verwachting volgende maand de laatste leidingstrengen leggen.

Afronding Visser & Smit Hanab

Deze week heeft aannemer Visser & Smit Hanab de laatste veldlassen gemaakt in het deel van het tracé Beverwijk-Wijngaarden dat deze aannemer legt. Hiermee is 31 kilometer pijpleiding vanaf de Hoogeveenseweg in Hazerswoude tot aan Wijngaarden gelegd. Op dit tracégedeelte wordt in de aankomende weken nog 15 kilometer leiding getest en gedroogd. Hierna zal dit gedeelte verbonden worden met het reeds geteste en gedroogde deel dat Visser & Smit Hanab heeft gelegd.

Afronding A.Hak

Op het noordelijke gedeelte van het tracé, dat door aannemer A. Hak gelegd wordt, is de verwachting dat omstreeks 15 mei alle leidingdelen in de grond liggen. Hierna kan ook dit gedeelte van het tracé getest en gedroogd worden.

In gebruik nemen van leiding

Vanaf half juni zullen drie tie-ins plaatsvinden, waarbij gedeelten van het tracé aan andere gedeelten worden verbonden. De drie tie-ins op dit tracé zijn twee doorverbindingen, namelijk bij Beverwijk en bij Wijngaarden, en een verbinding tussen de leidingen van beide aannemers. In juli zal de leiding worden gevuld met gas en op druk gebracht worden. Daarna zal de leiding in gebruik worden genomen.

Laatste bouwkuip aannemer Visser & Smit Hanab.

Laatste bouwkuip aannemer Visser & Smit Hanab.