Uittrekken oude Elbedüker

Delen

Onlangs is in opdracht van Gasunie Deutschland het eerste deel van een oude duiker onder de Elbe succesvol verwijderd. Deze duiker is vorig jaar vervangen door een nieuwe duiker die vanaf april 2015 in bedrijf is. De oude leidingen worden nu verwijderd conform een eis van de Duitse overheid die geen ongebruikte leidingen accepteert in de bodem van de Elbe.

In z’n geheel verwijderd

Hoewel er meerdere manieren zijn om leidingen uit een rivierbodem te verwijderen, zoals bijvoorbeeld onder water snijden en in stukken verwijderen, werd er uiteindelijk voor gekozen om de leidingen uit de bodem te trekken. Reden hiervoor is dat het scheepvaartverkeer op de Elbe, als één van de drukst bevaren scheepsroutes van Europa, op geen enkele wijze gehinderd mag worden. Dit houdt in dat het verwijderen van de leiding vanaf het water zelf niet mogelijk was. Werkzaamheden in de vaargeul waren namelijk niet toegestaan. Omdat de leidingen elke 15 meter met elkaar zijn verbonden door een stalen dwarsbalk (traverse) was het niet mogelijk om de leidingen afzonderlijk uit te trekken en is ervoor gekozen de leidingen als leidingbed geheel (lengte 1.000 meter) uit te trekken.

Trekkracht

De staalkabel waarmee getrokken wordt heeft een diameter van 128 mm en een lengte van ruim 1.000 meter (2x500 meter). De trekkracht op de leidingen bedroeg ca. 1.200 ton op het moment dat de leidingen in beweging kwamen. Daarna was tijdens het verdere uittrekken nog 350 tot 500 ton trekkracht nodig. Op de foto van de twee heren rechts projectmanager Peter Arends van Gasunie en links Detlef Moosmüller van Moll-prd.