Twee weekenden werkzaamheden van Gasunie bij de Achterbroek, Berkenwoude

Delen

Voor de uitbreiding van het gastransportnet in West-Nederland werken we momenteel in de gemeente Bergambacht aan een boring van 1.600 meter onder de Achterbroek in Berkenwoude. Het boorproces zal de komende twee weekenden (9 en 10 november en 16 en 17 november) doorgaan.

Horizontaal gestuurde boring

Het boren is een continu proces waarbij in een aantal stappen een boorgang onder de grond wordt uitgehold en verruimd. Dit proces gaat door totdat de boorgang groot genoeg is om de 1,22 meter dikke leiding door te kunnen trekken. Het proces van boren onder de Achterbroek zal naar verwachting komende weekenden doorgaan, waarna rond 18 november de leiding wordt ingetrokken.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluid. Ook zal er beperkt vrachtverkeer plaatsvinden ten behoeve van de boring. Aangezien deze werkzaamheden normaal gesproken niet gedurende het hele weekend in uw omgeving plaatsvinden, kunnen ze als overlast worden ervaren. De gemeente Bergambacht en Gasunie hebben daarom in overleg besloten de werkzaamheden vooraf aan te kondigen. Bij de bewoners van een deel van de Achterbroek en de Graafkade valt donderdag 7 november een brief met deze informatie op de mat.