Transportroutes gemeente Ouderkerk

Delen
De componentdefinitie van dit component kon niet gevonden worden. Neem contact op met je leverancier.

Ouderkerk
In de gemeente Ouderkerk is dat het geval. Daar wordt een losplaats ingericht naast de IJsseldijk. In goed overleg met de gemeente is ervoor gekozen dat de meest veilige route voor het transport door de plaats Ouderkerk aan den IJssel is. Deze variant heeft de voorkeur boven een route door Gouderak. Transport over het water is op deze locatie geen optie om drie redenen: allereerst is de loskade niet geschikt voor deze transporten. Ook heeft de IJssel een te geringe diepgang om de transporten te kunnen lossen. Maar bovenal is het logistiek onmogelijk om de ladingen die van verschillende leveranciers komen samen te voegen en over het water te transporteren. Daarom is gekozen voor een route over de N210 (C.G. Roosweg), Zijdeweg (N475), via de Abelenlaan, de burgemeester Neetstraat, over de IJsseldijk-Noord en Lageweg naar de Kattendijk. Aan de Kattendijk wordt een tijdelijke bouwweg gesitueerd waar het transport wordt gelost. 

Maatregelen
Op de route liggen een aantal mogelijke knelpunten. In Ouderkerk aan den IJssel komt het transport langs de supermarkt en de basisschool. Op de IJsseldijk-Noord, Lageweg en de Kattendijk is soms weinig ruimte om uit te wijken in de berm en staat bebouwing dicht op de weg. Daarom wordt elk zwaar transport begeleid door mobiele verkeersregelaars. Ze staan voortdurend in contact met de verkeersinstructeur bij eetcafé Breeka. Bij Breeka stellen de transporten zich op voordat ze de route door Ouderkerk aan den IJssel oprijden. Chauffeurs worden hier geïnstrueerd over de route en krijgen en flyer mee waarop de route staat aangegeven. Op deze flyer staan tevens de knelpunten en foto’s van alle wegen waar de chauffeurs over komen. Bij de supermarkt worden waarschuwingsborden neergezet. Dat wordt ook gedaan op plaatsen waar de uitwijkmogelijkheden gering zijn. Met de gemeente is afgesproken dat er voor 9:00 uur geen transporten plaatsvinden omdat er tot dat moment veel fietsers onderweg zijn naar verschillende basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Bij de basisschool aan de route zijn op overige haal- en brengtijden verkeersregelaars aanwezig. Onder haal- en brengtijden wordt verstaan: tussen 12:00 en 13:00 uur en van 15:00 tot 15:30 uur. Op twee plaatsen langs de route worden trillingsmeters geplaatst, bij de basisschool en bij de losplaats, Kattendijk 129.

Aantallen
Er zijn zevenhonderd ritten nodig van en naar de losplaats aan de Kattendijk. Vijfhonderd ritten betreft het aanvoeren van boomschors. Voor het aanvoeren van pijpdelen voor de leidingstreng zijn honderd ritten gepland. De overige honderd betreft het aanvoeren van materiaal en materieel, zoals pompen, aggregaten, rijplaten, kranen, bouwketen en de booropstelling. Twintig ritten zijn aangemerkt als bijzonder transport. Voor deze ritten wordt ontheffing gevraagd bij de RDW. De transporten vinden plaats tussen 9:00 uur ’s morgens en 21:30 uur ’s avonds en incidenteel in het weekend.

Planning
Het inrichten van de losplaats is gestart op 5 juni. Vanaf midden juni zal het boomschors worden aangevoerd. Eind juli moet alle boomschors op locatie zijn. Half augustus worden, in een tot twee weken, alle leidingdelen aangevoerd die in het veld aan elkaar worden gelast. Tussen medio juni en eind december vinden de transporten van materiaal en materieel plaats. Het lassen van de leiding, het boren van de boorgang en het intrekken van de leiding staat na de zomer gepland.

Meer informatie
Gasunie heeft omwonenden van de aanleg  en aanwonenden van de transportroute geïnformeerd door middel van een brochure of een flyer. De basisscholen hebben een lespakket ontvangen gericht op het gevaar van dode hoeken van vrachtwagens. In de huis-aan-huis-krant Capelle Krimpen Dichtbij zijn en worden advertenties geplaatst over de aanlegwerkzaamheden. Via Facebook en Twitter worden belangstellenden voortdurend op de hoogte gehouden van het werk. Bij vragen kan contact worden opgenomen met het projectteam. Zie de gegevens op de contactpagina.