Stremming Achterbroek Berkenwoude

Delen

In verband met de aanleg van een aardgastransportleiding door de Krimpenerwaard wordt er een horizontale boring uitgevoerd. Deze boring kruist de Lange Tiendweg in de gemeente Ouderkerk. Ten behoeve van deze werkzaamheden zal de aan elkaar gelaste streng tijdelijk over de Achterbroek komen te liggen. Hierdoor is de Achterbroek van maandag 20 januari om 10.00 uur tot uiterlijk vrijdag 24 januari om 19.00 uur tussen huisnummer 1 en 3 gestremd. Er wordt een omleidingsroute ingesteld welke met tijdelijke bebording wordt aangegeven. De hulpdiensten en direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Voor de leiding kan worden ingetrokken moet het boorgat ruim genoeg zijn. Deze werkzaamheden zijn al gestart en zullen ook komend weekend doorgaan. Hiervoor is zeer beperkt bouwverkeer noodzakelijk. Dit verkeer maakt gebruik van de werkweg via de uitrit aan de Kattendijk in de gemeente Ouderkerk.