Start aanleg gastransportleiding in de gemeente Haarlemmermeer

Delen

Gasunie is gestart met de aanleg van een gastransportleiding in de gemeente Haarlemmermeer. Het tracé in de gemeente is onderdeel van een 91 kilometer lange uitbreiding van het transportnet in Noord- en Zuid-Holland. De nieuwe leiding heeft een doorsnede van 1,22 meter. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar. Een van de hoogtepunten van de werkzaamheden is het kruisen van de Polderbaan van Schiphol.

Werkzaamheden

In de afgelopen maanden heeft Gasunie voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals  explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek. Ook is de werkstrook vrij gemaakt van bosschages, bomen en begroeiing. Momenteel wordt het leidingtracé uitgezet, wordt de teelaarde afgegraven en wordt een zand- of schorsbaan op de werkstrook aangebracht. Het bed voorkomt dat het zware transport dat de pijpen aanvoert, de structuur van de ondergrond beschadigt. Wanneer de pijpen zijn uitgereden, worden ze langs het tracé aan elkaar gelast tot leidingstrengen. Deze worden vervolgens in de inmiddels gegraven sleuf gelegd en daar aan elkaar gelast. Na afronding van de werkzaamheden zal de teelaarde worden teruggeplaatst en wordt het perceel in oude staat hersteld door het bijvoorbeeld te frezen, in te zaaien of nieuwe aanplant te poten. De leiding wordt volgens planning op 1 oktober 2014 in gebruik genomen.

Snelwegen en Polderbaan

De leiding kruist zowel de A9, de A4 als de A44. Deze worden gekruist met een zogenoemde horizontaal gestuurde boring waarbij de leiding op afstand onder de snelwegen door wordt getrokken. Ook de Polderbaan van Schiphol wordt met een gestuurde boring gekruist. Zonder het vliegverkeer te storen wordt de leiding eind oktober/begin november tot 25 meter diep onder Schiphol door geboord.

Beverwijk-Wijngaarden

De leiding komt te liggen tussen Beverwijk in Noord-Holland en Wijngaarden in Zuid-Holland. De uitbreiding van het Nederlandse gasnet is nodig omdat in toenemende mate aardgas vanuit het buitenland geïmporteerd moet worden. De eigen winning van aardgas in Nederland en Noordwest-Europa neemt geleidelijk af, terwijl de vraag naar aardgas op langere termijn nog steeds stijgt. Niet alleen omdat aardgas de schoonste fossiele brandstof is, maar ook omdat het vanwege zijn flexibele inzet kan dienen als ondersteuning van wind en zonne-energie. Een gasgestookte elektriciteitscentrale is snel bij te schakelen wanneer er onvoldoende aanbod is van energie uit zon en wind.
Met deze aanleg versterkt Nederland zijn unieke positie als hart van de ‘gasrotonde’ in de Europese energiemarkt en blijven eindgebruikers in Nederland en het buitenland verzekerd van een veilige en constante aanvoer van aardgas. De realisatie van dit grote infrastructuurproject zorgt voor een flink stuk extra werkgelegenheid.

Downloads

  Plattegrond leidingaanleg gemeente Haarlemmermeer - (13 MB) downloaden