Start aanleg 15 kilometer leiding in gemeente Hulst gefilmd

Delen

De eerste leidingen voor de uitbreiding van het gastransportnet in Zeeuws-Vlaanderen zijn deze week klaargelegd. Het begin van de aanleg van 15 kilometer transportleiding is gefilmd. Tijdens het project, dat tot dit najaar loopt, wordt een leiding in de gemeente Hulst gelegd om aan de stijgende vraag naar gastransportcapaciteit te kunnen voldoen.

Het proces

Na het uitvoeren van explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek in de bodem is begin maart gestart met de werkzaamheden. De werkstrook is vrijgemaakt en de teelaarde is aan de kant gelegd, waarna het werkterrein geprepareerd is. Op het filmpje is te zien hoe de leidingen van 1,22 meter doorsnede worden klaargelegd om aan elkaar gelast te worden. Na het lassen en het graven van de sleuven wordt de leidingstreng in de sleuf in getild.

Meer transportcapaciteit

De nieuwe leiding wordt gelegd tussen het Verdronken land van Saeftinghe en de Cambrondijk bij Hulst. Klanten van Gasunie Transport Services hebben in de toekomst extra transportcapaciteit nodig  en daarom wordt het gastransportnet in Zeeuws-Vlaanderen uitgebreid. Er is extra transportcapaciteit nodig omdat aardgas in de toekomst steeds vaker vanuit andere delen van Europa en de wereld wordt geïmporteerd.

Duurzame energievoorziening

De aanleg van extra leidingen wordt niet alleen gedaan om gas vanuit het buiteland te kunnen transporteren. Nederland gaat steeds meer gebruik maken van zonne- en windenergie, maar deze vormen van duurzame energievoorziening zijn niet continu beschikbaar. Wanneer duurzame energie niet volstaat kunnen gasgestookte elektriciteitscentrales snel bijspringen om het tekort aan te vullen. Ook hiervoor moet dan gas getransporteerd worden.