Ringvaart gekruist met unieke boogboring

Delen

Op dinsdag 2 juli werd een unieke boring voltooid. De Noordeindse weg en de Ringvaart in Moerkapelle werden gekruist met een nieuw soort boring, een zogenoemde ‘boogboring’. Het oorspronkelijke idee was om deze kruising uit te voeren als gesloten front boring. Hierbij wordt de leiding onder een weg of water door geperst. Bij de Noordeindse weg en de Ringvaart werd gevreesd voor problemen in verband met het af te voeren grondwater, vier in de ondergrond aanwezige damwandschermen en het kruisen of omleggen van kabels en leidingen. Daarbij kon de Noordeindse weg niet worden afgesloten voor het verkeer.

Alternatief

Een logisch alternatief zou een Horizontaal Gestuurde boring (HDD) zijn geweest. Hierbij wordt de leiding door een boorgang getrokken die onder het te kruisen object is uitgehold en verruimd. Daarvoor was echter te weinig ruimte aangezien een HDD minimaal 500 meter lang moet zijn bij een doorsnede van de pijp als deze, namelijk 1,22 meter.

Boogboring

Aannemer Visser & Smit Hanab bedacht een alternatief waarbij in plaats van rechte pijpen voorgebogen pijpen werden gebruikt voor de boring. Hierdoor kon de boring aanmerkelijk korter worden, 172 meter. In overleg met Gasunie werd het idee verder uitgewerkt en uiteindelijk uitgevoerd.

Verschillen

Naast de voorgebogen pijpen wijkt de gekozen methode ook op een andere manier af van een HDD. Vanwege de boog van de leiding moet deze in delen worden ingetrokken. Er werden steeds drie pijpen van 18 meter lengte aan elkaar gelast. Door de boog in deze pijp bereikte de achterkant van een pijpsectie de hoogte van 24 meter. Dat was vanuit de verre omtrek goed te zien. Voor de boring bij Moerkapelle waren uiteindelijk drie secties leidingstreng nodig. Het intrekken werd twee keer onderbroken om de volgende sectie aan de reeds ingetrokken pijp te lassen de coating aan te brengen. Het intrekken is op maandagochtend 1 juli begonnen en werd op dinsdag in de loop van de middag succesvol voltooid.