Pers over leidingaanleg in 1978

Delen

Tussen Beverwijk en Wijngaarden liggen al twee gasleidingen. De laatste werd gelegd in 1978, getuige het verslag dat het weekblad voor de Alblasserwaard ‘De Vonk’ er in juni 1978 aan wijdde. In het artikel staan een aantal opvallende verschillen met de huidige aanleg:

  • Destijds was de reden om de leiding te leggen dat de kwaliteit gas die er doorheen stroomde anders was dan de –op dat moment- bekende kwaliteit. Vanaf de jaren ’60 is vrijwel heel Nederland aangesloten op aardgas om op te koken en mee te stoken. Dat gas komt uit het Groningenveld bij Slochteren. In het artikel wordt gesproken over de andere samenstelling van gas dat van de Noordzee komt. Gas van de Noordzee en overigens ook van andere gasvelden heeft een hogere verbrandingswaarde dan het Groningengas. Aardappels koken op dat gas gaat nog wel, ze zijn zelfs sneller gaar, maar de CV-ketel is niet afgesteld voor dit gas. Het zogenoemde hoogcalorische gas wordt daarom met name gebruikt in industrieën en elektriciteitscentrales. Ook wordt de verbrandingswaarde omlaag gebracht door stikstof bij te mengen waardoor het dezelfde verbrandingswaarde krijgt als het Groningen-gas. Voor het transport van dit hoogcalorische gas werd in 1978 een tweede net aangelegd.
  • De rivier Lek werd gekruist door er een leiding in af te zinken. Daarvoor werd een geul gebaggerd in de Lek van oever naar oever. Op de wal werd intussen de leiding gelast in de vorm van deze geul. Vervolgens werd de leiding opgetild door kranen die over pontons reden of over een tijdelijke brug. De leiding werd daarna afgezonken in de Lek en daarna toegedekt met zand. Tegenwoordig boren we onder de Lek door zonder het scheepverkeer te storen.
  • Een derde verschil betreft de toepassing van Flugsand. Anno 2013 passen we boomschors toe om wegzakken van de machines en leidingen te voorkomen. Boomschors kan wanneer het achterblijft in het gebied vervenen en mengt beter met de ondergrond dan zand.

Download

  Artikel ‘De Vonk’ (juni 1978) - (1,4 MB) downloaden