Mogelijk geluidsoverlast bij drogen en vullen leiding

Delen

Gasunie legt in Zeeuws-Vlaanderen een nieuwe gasleiding aan met een lengte van 15 kilometer  tussen de Emmaweg en de Groot Cambrondijk bij Hulst. Voordat de leiding met gas kan worden gevuld, moet die van binnen eerst goed drooggemaakt worden met lucht. Deze werkzaamheden zijn in juli gestart en worden nu afgerond.

Van maandag 8 september tot vrijdag 19 september worden werkzaamheden uitgevoerd vanaf twee locaties: onze afsluiterlocatie aan de Groot Cambrondijk en aan de Emmaweg. De werkzaamheden bestaan uit het drogen van de gastransportleiding met lucht en het aansluitend vullen met aardgas. Deze werkzaamheden aan de Cambrondijk kunnen gepaard gaan met een sissend geluid van lucht die vrijkomt op onze locaties. Deze techniek wordt ook wel ‘afblazen’ genoemd. Deze werkzaamheden aan De Emmaweg kunnen gepaard gaan met enig geluid van compressoren die op de locatie staan opgesteld. Het afblazen vindt plaats op zaterdag 13 september 2014 tussen 07.00 en 19.00 uur. Op deze dag is de toegang naar de spottershut op het Verdronken land van Saeftinghe vanwege het vullen met gas niet bereikbaar.

Bewoners binnen een straal van een kilometer rondom de locaties worden per brief van de werkzaamheden op de hoogte gesteld. Eventueel geluid kan hoorbaar zijn in de buurt van hun woning. De werkzaamheden leveren echter geen gevaar op en de gaslevering naar de omgeving blijft gewoon in stand. Omwonenden hoeven zelf ook geen maatregelen te treffen. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. Er zijn voortdurend medewerkers op de werklocaties aanwezig.