Ingebruikname leidingen per 1 oktober

Delen

Woensdag 1 oktober zijn de nieuwe gastransportleidingen tussen Beverwijk en Wijngaarden en in Zeeuws-Vlaanderen officieel in gebruik genomen. Sinds die datum maken ze deel uit van het 15.500 kilometer lange gastransportnet van N.V. Nederlandse Gasunie en worden ze ingezet voor het transport van gas. In de afgelopen anderhalf jaar is er door aannemers A.Hak en Visser & Smit Hanab met man en macht gewerkt aan tijdige oplevering van deze twee leidingen. Vlak voor de zomer werden de laatste aansluitingen gemaakt en kon de leiding worden gevuld. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het definitieve herstel van de percelen waarin de leiding is gelegd.