Dit weekend boorwerkzaamheden in Berkenwoude

Delen

Gasunie werkt aan de uitbreiding van het gastransportnet in West-Nederland. Een deel van de werkzaamheden vindt plaats in de gemeente Bergambacht. Momenteel werken we aan een boring van 1.274 meter bij Berkenwoude. De boor staat opgesteld in het weiland tussen de Dreef, het Oosteinde en de Schenkel. Het boorproces zal ook komend weekend (28 en 29 september) doorgaan.

Horizontaal gestuurde boring
Het boren is een continu proces waarbij in en aantal stappen een boorgang onder de grond wordt uitgehold en verruimd. Dit proces gaat door totdat de boorgang groot genoeg is om de 1,22 meter dikke leiding door te kunnen trekken. Het proces van boren in Berkenwoude zal naar verwachting komend weekend worden afgerond, waarna begin volgende week de leiding wordt ingetrokken.

Overlast
De werkzaamheden die dit weekend plaatsvinden gaan gepaard met geluid. Ook zal er beperkt vrachtverkeer plaatsvinden ten behoeve van de boring. Aangezien deze werkzaamheden normaal gesproken niet gedurende het hele weekend plaatsvinden, kunnen ze als overlast worden ervaren. De gemeente Bergambacht en Gasunie hebben daarom in overleg besloten de omwonenden van de werkzaamheden vooraf in te lichten middels een brief. Deze brief valt vrijdagochtend 27 september op de mat bij de bewoners van de Dreef, het Oosteinde en de Schenkel.