Boring Geniedijk Haarlemmermeer

Delen

Deze week wordt 400 meter pijpleiding onder de Geniedijk Haarlemmermeer doorgeboord. Het is één van de laatste GFT-boringen op het tracé Beverwijk-Wijngaarden.

Werelderfgoed

De Geniedijk Haarlemmermeer, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat, was onderdeel van de Stelling van Amsterdam en had tot 1963 een militaire status. De dijk werd gebouwd om het noordelijke deel van de Haarlemmermeerpolder droog te leggen. Hier zijn nog steeds verschillende forten en andere militaire bouwwerken te vinden. Deze derde boring onder de Geniedijk door loopt tussen de bunkers van het vroegere Munitiedepot Schiphol.

Gesloten front boring

Bij een GFT- of gesloten front boring wordt op de eerste pijp een boormachine met een boorschild geplaatst (zie foto). Vervolgens wordt deze pijp in de perskuip het boorgat in geboord of gedrukt, waarna het volgende stuk pijp aan de eerste gelast kan worden. Omdat er stuurvijzels op de boorkop zitten is het mogelijk om de pijp ondergronds te sturen.

Eén van de laatste boringen

Afgelopen dinsdag is in de perskuip begonnen aan één van de laatste GFT-boring (gesloten front boring) op het tracé Beverwijk-Wijngaarden. De boring over een lengte van 400 meter arriveert maandag 14 april aan de andere kant van de Geniedijk in de ontvangstkuip. Deze GFT-boring is één van de laatste op het tracé waarvan ruim 80 kilometer pijpleiding reeds gelegd is. De laatste tien kilometer wordt in de komende weken gelegd waarna het afwerken van het tracé kan worden gedaan.