Boren onder de Polderbaan

Delen

Deze week start de aannemer met een boring onder de Polderbaan van Schiphol. Nooit eerder kruisten een gastransportleiding van Gasunie en een start-landingsbaan van Schiphol elkaar. Weliswaar ligt er onder de Polderbaan al een gastransportleiding, maar deze is gelegd in de jaren '70, ver voordat de Polderbaan in gebruik werd genomen (2003).

De boring is 1.243 meter lang. Geen recordlengte bij deze diameter. Maar wel een boring met een enorm groot belang. Het vliegverkeer mag geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Om dat te bereiken werk(t)en aannemer A.Hak, Schiphol en Gasunie (in het voortraject) nauw samen. Tussen de partijen is overleg gevoerd om deze boring tot een succes te maken.

Op de foto zie je een piketpaal, het intredepunt van de boorstang. Hier begint de boorstang zijn reis onder de Polderbaan door. Bij het gebouw op de achtergrond zal de boor aan het einde van de week bovenkomen. Vervolgens wordt de boorgang in een aantal stappen verruimd. Wanneer alles volgens plan verloopt, wordt de leidingstreng na de jaarwisseling ingetrokken.