Afwerken tracé gemeente Hulst

Delen

In de gemeente Hulst wordt het werkterrein van de leidingaanleg hersteld. Tussen het Verdronken Land van Saeftinghe en de Cambrondijk bij Hulst is de afgelopen maanden 15 kilometer leiding gelegd. Op het filmpje is te zien hoe het werkterrein wordt hersteld.

Het doek dat op het werkterrein ligt wordt opgerold. Onder het doek ligt teelaarde. Tijdens de werkzaamheden lag er 30 centimeter ‘gewone’ grond op het doek. De grond is na verwijdering van het doek teruggeplaatst en bemest. Hier bovenop is de teelaarde teruggeplaatst en vervolgens wordt de grond omgespit en, indien nodig, ingezaaid. De grondeigenaren kunnen daarna weer gebruik maken van hun grond.