70 kilometer leiding drukloos voor aanpassingen

Delen

Onlangs hebben we 70 kilometer hogedrukgastransportleiding ontdaan van alle gas zodat we op dertien plaatsen langs de leiding veilig aan het werk konden gaan. Tussen Kielwinderweer bij Veendam en Zuidwolde (Drenthe) werden vier afsluiterlocaties  vervangen en drie verwijderd. Verder werden er isolatiekoppelingen aangebracht, een noodleiding gelegd, een koppelleiding verwijderd en een afblaasleiding verlegd. Het project wordt uitgevoerd door aannemer Bohlen & Doyen.

Om het werk uit te kunnen voeren is de leiding zo ver mogelijk uitgebufferd wat wil zeggen dat de toevoer van gas werd afgesloten zodat er geen nieuw gas werd aangevoerd, maar gas in de leiding wel zo ver als mogelijk werd gebruikt. Na het dichtdraaien van de afsluiters (zeg maar kogelkranen) aan beide zijden van de sectie werd het laatste gas bij Kielwindeweer overgepompt in een ander leidingdeel. Dat wat niet overgepompt kon worden, werd hier verbrand via een fakkelinstallatie. Nadat alle gas was verbrand en de druk in de leiding gelijk was aan die van de buitenlucht werd het restantgas uit de leiding gezogen. Deze techniek noemen we 'airmoven'. De hele operatie om de leiding gereed te maken voor onderhoud kostte circa vier weken. Daarna konden de deelprojecten worden uitgevoerd. Elk project moest binnen zeven weken afgerond zijn zodat in de achtste week de leiding weer op druk kon worden gebracht. Daarvoor werd er acht weken lang in ploegen gewerkt, zeven dagen per week, 24 uur per dag.

Momenteel zijn we in de fase waarin de leiding weer wordt gevuld met gas. Om de leiding te vullen en op druk te brengen is 4,5 miljoen kuub gas nodig. We doen dat met verwarmd gas om te voorkomen dat er condens in de leiding ontstaat door temperatuurverschillen.

het trace

het trace

een nieuw afsluiterschema bij Fluitenberg, Hoogeveen hangt in de kraan…

een nieuw afsluiterschema bij Fluitenberg, Hoogeveen hangt in de kraan…

…en is ingepast in de locatie

…en is ingepast in de locatie