Video's Renovatie

Delen

Gasunie werkt voortdurend aan de instandhouding van het gastransportnet. Daarvoor wordt onderhoud uitgevoerd, maar ook worden buiten bedrijf gestelde delen van het net verwijderd of vervangen. Onderstaande video’s laten dit werk zien.