Veiligheid

Delen

Veiligheid staat bij Gasunie altijd voorop. Ons veiligheidsbeleid is erop gericht dat wij aardgas op een betrouwbare en veilige manier transporteren. Ook vinden wij het belangrijk dat iedereen die voor Gasunie werkzaamheden uitvoert, dat veilig kan doen zonder risico’s voor de omgeving . Daarom streven wij naar het voorkómen van onveilige situaties.

Hoe werken we?

Gasunie voert dagelijks onderhoudswerkzaamheden uit aan het gastransportnet in Nederland. We werken altijd conform wet- en regelgeving en op basis van vergunningen. We voeren onze werkzaamheden in de regel alleen overdag uit en niet ’s nachts of in de weekenden. Om veilig te kunnen werken moeten onze technici zeker weten dat er geen gas meer in de leiding zit. We zorgen ervoor dat er vlak voor het begin van de werkzaamheden zo weinig mogelijk gas door de leiding stroomt. We verlagen daarom de druk in de leiding. Waar mogelijk pompen we gas van de ene leiding in een andere leiding zodat het niet verloren gaat. Tot slot kunnen we het laatste restje gas dat nog in de leiding aanwezig is verwijderen door het af te blazen.

Gas blijft stromen

Wat we ook aan het doen zijn: de afnemers blijven gewoon gas ontvangen. Vrijwel overal in Nederland kan gas langs verschillende routes worden getransporteerd. Het gastransport vindt ofwel via een andere leiding in de buurt plaats ofwel via een tijdelijke leiding die de oude leiding vervangt totdat die weer in gebruik wordt genomen. De bewoners in de buurt van onze werkzaamheden hoeven zelf geen maatregelen te treffen en ze zullen er, afgezien van mogelijk enig geluid, ook verder helemaal niets van merken.

Vergunningen

Bij de voorbereiding en uitvoering van onze werkzaamheden zijn veel partijen betrokken. Intensieve samenwerking en communicatie tussen alle betrokkenen, Gasunie-medewerkers en externe partijen als vergunningverleners (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat), grondeigenaren en anderen is van groot belang.

Afblazen

Als we afblazen zetten we een afsluiter naar de buitenlucht open waardoor het laatste restje gas uit de leiding verdwijnt. Omdat de druk van het gas hoger is dan de druk van de omringende lucht gaat het afblazen gepaard met een krachtig geluid. Afhankelijk van de druk van het gas en van de diameter van de leiding is het geluid sterker of zwakker.
Wanneer we gaan afblazen informeren we de direct omwonenden daarover in een persoonlijke brief of we gebruiken daarvoor de social media. Afhankelijk van de situatie lichten we ook de wijdere omgeving in via een bericht op de website van de gemeente of een artikel in de lokale krant.