Van voorbereiding tot oplevering

Delen

Onze werkzaamheden en projecten vergen in het algemeen een lange voorbereidingstijd en soms een lange doorlooptijd. De fase van voorbereiding duurt meestal langer dan de fase van uitvoering, soms wel enkele jaren. We onderscheiden nieuwbouwprojecten, onderhoudsprogramma’s en inspectiewerkzaamheden. We streven ernaar dat binnen een jaar na afronding van onze werkzaamheden niet meer is te zien dat we ergens aan het werk zijn geweest.

Nieuwbouw

Wanneer we besluiten nieuwe infrastructuur te bouwen doen we dat op basis van behoeftes in de markt. Tweejaarlijks vraagt Gasunie aan haar klanten wat hun behoefte is aan transportcapaciteit op de lange termijn. Hierover worden contracten afgesloten. Op basis van de contracten wordt bekeken of het bestaande transportnetwerk die extra capaciteitsboekingen aankan. Zo niet dan is Gasunie wettelijk verplicht leidingen bij te bouwen.
Voordat de bouw daadwerkelijk kan beginnen, wordt er achter de schermen overleg gevoerd met overheden over de benodigde vergunningen en met grondeigenaren over het aanleggen van de leiding in of de bouw van een station op hun grond. In geval van de bouw van nieuwe infrastructuur is het team dat de aanleg voorbereidt groter dan het team dat de uitvoering ter hand neemt. Slechts een kleine groep Gasunie-medewerkers stuurt de leidingaanleg aan die door de aannemer in het veld wordt uitgevoerd. De hoofdopzichter is verantwoordelijk voor de totstandkoming van nieuwbouwprojecten.

Inspecties

Ons leidingnet wordt voortdurend gemonitord en bestuurd vanuit een centrale commandokamer in Groningen. Onregelmatigheden in het gastransport signaleren we hier direct. Ook de leidingen zelf houden we door middel van een meerjareninspectieprogramma in de gaten. Regelmatig laten we een meetinstrument vol elektronische apparaat (een zogenoemde ‘pig’) meevoeren met de gasstroom op een bepaald tracé. Een pigging-operatie geeft ons inzicht in de wanddiktes van de gasvoerende leidingen. Dat stelt ons in staat om ons meerjarenonderhoudsprogramma op te stellen.

Onderhoud

Onderhoud is een belangrijke activiteit voor Gasunie. We plegen preventief onderhoud om te voorkomen dat we onderdelen van het gastransportnet moeten repareren. We voeren daarvoor regulier onderhoud uit aan onze leidingen en installaties. Onze leidingen beschermen we met een zwakstroom waardoor corrosie geen kans krijgt. Voor een deel van onze infrastructuur werken we de komende twintig jaar aan een groot onderhoudsprogramma genoemd.