De kraanmachinist

Delen

"Ik werk al jaren voor de grote aannemers aan leidingaanleg. Ook voor Gasunie heb ik al veel werk verzet. Gasunie heeft de aanleg van 500 kilometer leiding van het noorden naar het zuiden van Nederland, langs de oostgrens bijna afgerond. Ik was er heel wat kilometers bij. 

Het werk moet nauwkeurig en veilig gebeuren. Eerst graaf ik de bovenste grondlaag af. Die leg ik helemaal aan de rand van het werkterrein. Die vruchtbare grond moet niet vermengd worden met de diepere grondlagen. Die zijn veel minder vruchtbaar. Daar hebben de boeren last van wanneer ze na de aanleg weer gewassen willen verbouwen of gras willen zaaien. Ik zorg er dus voor dat die grond naast elkaar wordt opgeslagen. Dat zijn die dijkjes in het landschap die je ziet."

Ik ben de eerste die het veld inrijdt om het zandbed voor het werk te leggen. En de laatste die vertrekt als ik het zandbed weer heb opgeruimd. Ik maak alles mee. Mooi!

Kraanmachinist Evert Brals

"In het gat dat ontstaat, spreid ik het zand uit dat door kippers wordt gebracht. Daarover kunnen de zware machines het veld in. Ook bij het leggen zelf help ik mee. Niet bij het graven van de sleuven, daar zijn grotere kranen voor. Wel bij zogenoemde schema’s. Dat zijn plekken waar ondergronds bijvoorbeeld een kogelkraan komt waarmee de leiding kan worden afgesloten. Daar is mijn kraan perfect geschikt voor het graafwerk."

"Mooie dingen kom je soms ook tegen. Op die Noord-Zuid Route was ik bij Elst aan het graven toen ik wat ronds omhoog takelde. Na onderzoek bleek het om een boomstamkano uit het jaar 300 voor Christus te gaan. Zo’n vondst is natuurlijk puur toeval, maar die kans bestaat als je graaft. Bijzonder kun je het zeker noemen."

Zie ook de uitleg over het inrichten van het werkterrein.