De boormeester

Delen

"Wanneer de leiding een snelweg, spoorlijn, kanaal of rivier kruist, doen we dat door boringen. Er zijn verschillende technieken die we in kunnen zetten, maar meestal wordt een horizontaal gestuurde boring, ook wel HDD genoemd, toegepast. Daarbij wordt een holte onder de grond geboord die in een aantal stappen wordt verruimd totdat hij dik genoeg is om de 1 meter 22 dikke pijp erdoor te trekken.

Als boormeester ben je verantwoordelijk voor het proces van de boring. We beginnen met een gestuurde proefboring van de ene naar de andere kant van het traject. De boormachine stuurt deze pijpen één voor één onder de grond. De mannen buiten plaatsen elke keer een buis op de boormachine tot we de overkant hebben bereikt. Ik bedien de boormachine en moet proberen om de boring zo dicht mogelijk langs de vastgestelde coördinaten te sturen. De afstemming tussen binnen en buiten is heel belangrijk. We zijn net een hecht voetbalteam: als er eentje niet functioneert, werkt het niet. We moeten honderd procent op elkaar kunnen vertrouwen."

Nadat de boorkop boven is gekomen maakt deze plaats voor en zogenoemde ruimer. Die draaien en trekken we terug naar deze kant. Daardoor ontstaat er ruimte die gevuld wordt met ‘betoniet’, een mengsel van water en hoogwaardige klei. We gebruiken eerst een ruimer van 90 centimeter, dan een van 1,25 meter en tot slot een van anderhalve meter. Daarna controleren we of het boorgat in goede conditie is. Als dat zo is, trekken we de pijpleiding van 1,22 meter erdoor.

We zijn in staat om een leiding van 1,22 meter doorsnede en wel een kilometer lang tot op de centimeter nauwkeurig aan de andere kant boven te laten komen.

Boormeester William Boere

Spannend werk. Je bent er een paar weken mee bezig en dan komt het moment waar het allemaal om draait. Er kan altijd wat misgaan. Het boorgat kan bijvoorbeeld ergens instorten, de machine kan kapotgaan of te weinig capaciteit hebben. Mochten zulke problemen ontstaan, dan moeten we daar direct adequaat op reageren. De plek waar ik zit is dan als het ware het crisiscentrum."

Zie ook de uitleg over het leggen van de leiding door boren.